Naudojimo instrukcija verslo atstovams

Žiūrėti
Iš Verslo vartai pagalbos sistema.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kuriame ateiti logo.jpgVrm logo.jpgEsfa logo.jpg

Turinys

1 Kaip prisijungti prie pranešimų dėžutės

1.1 Prisijungimas prie Verslo vartų pranešimų dėžutės

Patekti į Verslo vartų pranešimų dėžutę galite adresu http://www.verslovartai.lt/, „Leidimų gavimas“-> „Pranešimų dėžutė“.

Norėdami prisijungti prie Verslo vartų pranešimų dėžutės, spauskite nuorodą „Prisijungimas verslui“. Paspaudus šią nuorodą, Jūs būsite nukreipti į Elektroninės valdžios vartų portalą tapatybės nustatymui. Pasirinkite vieną iš šių prisijungimo būdų:

 • Asmens tapatybės kortelė
 • AB SEB bankas
 • AB Swedbank
 • AB Snoras
 • AB DnB NORD
 • AB Šiaulių bankas
 • AB Ūkio bankas
 • AB Parex
 • AB Danske bankas
 • UAB Skaitmeninio sertifikavimo centras el. parašo klientams
 • UAB "Bitė Lietuva" mobilus el. parašas
 • Valstybės įmonė Registrų centras
 • Lietuvos kredito unijos

Pastaba: prisijunti valstybės tarnautojo pažymėjimu negalima.

Po sėkmingo prisijungimo pasirinktu prisijungimo būdu, sistema Jus nukreips atgal į Elektroninės valdžios vartų portalą. Elektroninės valdžios vartų portale matysite savo vardą, pavardę ir asmens kodą. Paspauskite "Pateikti" ir Jūs pateksite į Verslo vartų pranešimų dėžutę.

Pirmą kartą sėkmingai prisijungus prie Verslo vartų pranešimų dėžutės, Jūs pateksite į pranešimų dėžutės sukūrimo langą (žr.: #Pranešimų dėžutės sukūrimas).

Jei pranešimų dėžutę jau buvote sukūrę anksčiau, po sėkmingo prisijungimo iš karto pateksite į gautų pranešimų langą (žr.: #Pranešimų dėžutės langas), o viršutiniame dešiniajame lango kampe bus rodomas prisijungusio naudotojo vardas ir pavardė.

1.2 Pranešimų dėžutės sukūrimas

Pirmą kartą prisijungus prie Verslo vartų pranešimų dėžutės, pateksite į pranešimų dėžutės sukūrimo langą (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutės sukūrimas


Naudotojas. Šis laukas bus užpildytas automatiškai ir yra neredaguojamas.

Jūsų dėžutės adresas. Automatiškai siūlomas pranešimų dėžutės adresas, kurį galite keisti. Pranešimų dėžutės adresą gali sudaryti tik mažosios raidės (a-z), skaičiai (0-9), taškai (.) ar brūkšneliai (-).

El. pašto adresas. Įveskite elektroninio pašto adresą, kuriuo būsite informuojami apie gautus pranešimus Verslo vartų pranešimų dėžutėje.

Kalba. Pasirinkite kalbą, kuria norite būti informuojami apie gautus pranešimus Verslo vartų pranešimų dėžutėje.

Užpildžius aukščiau paminėtus laukus ir paspaudus mygtuką „Sukurti“, Jums bus sukurta nauja pranešimų dėžutė, kurios pagalba galėsite bendrauti su institucijų atstovais.

2 Kaip bendrauti su institucijomis

2.1 Pranešimų dėžutės langas

Prisijungę prie pranešimų dėžutės, kairiajame lango meniu matysite aplankus „Gauti“, „Išsiųsti“, „Ištrinti“ bei meniu punktą „Nustatymai“.

Viršutiniame meniu matysite meniu punktus, kurių pagalba galėsite rašyti naujus bei šalinti egzistuojančius pranešimus (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutė. Gauti laiškai.


2.2 Kaip išsiųsti pranešimą

Norėdami išsiųsti pranešimą institucijai, pranešimų dėžutės lange paspauskite meniu punktą „Naujas pranešimas“. Atsidarys naujo pranešimo langas (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutė. Pranešimo Siuntimas.


Kam. Šiame lauke nurodykite pranešimo gavėją (instituciją): paspauskite mygtuką „Ieškoti“ ir dvigubu pelės paspaudimu pasirinkite gavėją iš institucijų sąrašo (žr. #Gavėjų (institucijų) paieška).

Tema. Šiame lauke nurodykite trumpą pranešimo aprašymą.

Turinio laukas (didelis laukas be pavadinimo lango centre). Šiame lauke įrašykite pranešimo turinį.

Norodę gavėją, pranešimo temą ir turinį, spauskite „Siųsti“

Visi išsiųstieji pranešimai automatiškai patenka į aplanką „Išsiųsti“ (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutė. Išsiųsti pranešimai.


2.2.1 Gavėjų (institucijų) paieška

Pranešimo siuntimo lange paspaudus mygtuką „Ieškoti“, pateikiamas galimų gavėjų (institucijų) sąrašas su galimybe ieškoti gavėjo pagal pavadinimo fragmentą (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutė. Institucijos paieška.


Norėdami atlikti gavėjo (institucijos) paiešką pagal institucijos pavadinimą ar pavadinimo fragmentą, į lango apačioje esantį paieškos lauką įveskite raktinį žodį (pvz. Vilniaus) ir spauskite mygtuką „Ieškoti“. Bus pateiktas rastų institucijų sąrašas (pateikiama ne daugiau kaip dešimt rastų institucijų).

Dvigubu pelės paspaudimu pasirinkite gavėją (instituciją) ir būsite grąžintas į pranešimo kūrimo langą.

2.2.2 Kaip prisegti bylą prie pranešimo

Naujo pranešimo kūrimo lango dešinėje yra mygtukas bylos prisegimui (žr. paveikslą žemiau)

Pav. Pranešimų dėžutė. Naujo pranešimo kūrimas.


Jei norite prisegti bylą prie pranešimo, spauskite bylos pasirinkimo mygtuką „Pasirinkti bylą“, esantį po tekstu „Pridėti priedą“ (bylos pasirinkimo mygtuko pavadinimas gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos bei internetinės naršyklės). Bylų pasirinkimo dialoge pasirinkite pageidaujamą bylą (pasirinkus, bylos pavadinimas turi atsirasti šalia bylos pasirinkimo mygtuko). Spauskite mygtuką „Pridėti“, esantį po bylos pasirinkimo mygtuku ir byla bus prisegta prie pranešimo (šis procesas gali užtrukti kelias minutes ar daugiau, priklausomai nuo bylos dydžio ir Jūsų internetinio kanalo pralaidumo). Prisegtos bylos pavadinimas bus matomas po tekstu „Pridėti priedą“. Skliausteliuose šalia bylos pavadinimo nurodomas prisegtos bylos dydis.

Prie pranešimo, galite prisegti ir dokumentus pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Plačiau apie elektroninių dokumentų pasirašymą žr.: Dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu#Kaip dokumentus pasirašyti elektroniniu parašu.

Pastaba: priedo dydis negali viršyti 100 MB. Pranešime leidžiama įkelti ne daugiau kaip 15 priedų.

2.3 Kaip išsiųsti pranešimą užsienio institucijai

Norėdami išsiųsti pranešimą užsienio institucijai, vykdykite tuos pačius veiksmus kaip ir siųsdami Lietuvos institucijai (žr.: #Kaip išsiųsti pranešimą). Nurodydami pranešimo gavėją laukelyje 'Kam' klaviatūros pagalba įveskite užsienio institucijos pranešimų dėžutės adresą.

Pav. Pranešimų dėžutė. Naujo pranešimo kūrimas.

Išsiuntus pranešimą, galite stebėti kaip keliauja Jūsų siųstas pranešimas. Siuntimo istoriją galima pamatyti, atsidarius išsiųstą pranešimą parnešimų aplanke „Išsiųsti“.

Pav. Pranešimų dėžutė. Išsiųsto pranešimo peržiūros langas.

2.4 Kaip sužinoti ar gavėjas peržiūrėjo žinutę

Norėdami sužinoti ar gavėjas jau peržiūrėjo Jūsų žinutę, susiraskite išsiųstą pranešimą pranešimų dėžutės aplanke „Išsiųsti“ ir atsidarykite išsiųstą pranešimą pelės paspaudimu. Atsidariusiame išsiųsto pranešimo lange, lauke „Gavėjas peržiūrėjo“, rodoma kada gavėjas pirmą kartą atsidarė šį pranešimą (žr. paveikslą žemiau)

Pav. Pranešimų dėžutė. Išsiųsto pranešimo langas.


2.5 Kaip gauti atsakymą

Gavus naują pranešimą, būsite informuotas el. pašto adresu, kurį nurodėte pranešimų dėžutės sukūrimo metu (žr. #Pranešimų dėžutės sukūrimas).

Visi į Verslo vartų pranešimų dėžutę gauti pranešimai patenka į aplanką „Gauti“ (žr. #Pranešimų dėžutės langas).

2.6 Kaip perskaityti gautą pranešimą

Visi pranešimai, gauti į Verslo vartų pranešimų dėžutę, patenka į aplanką „Gauti“ (žr. #Pranešimų dėžutės langas).

Neperskaityti (naujai gauti) pranešimai yra paryškinti.

Norėdami perskaityti pranešimą, pranešimų sąraše paspauskite ant pranešimo. Atsidarys gauto pranešimo langas (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutė. Pranešimas.


2.6.1 Pranešimo išsaugojimas PDF formatu

Atidarytą pranešimą galite išsaugoti PDF formatu: spauskite mygtuką „Išsaugoti PDF formatu ir Jums pasiūlys PDF bylą atidaryti arba išsaugoti Jūsų kompiuteryje.

Pranešimas kartu su prisegtais priedais yra išsaugomas specialiu PDF OCD formatu. Vėliau tokią išsaugotą bylą galima patikrinti, jei norima įsitikinti ar jos turinys tikrai buvo siųstas per Verslo vartų pranešimų sistemą (žr.: #Kaip patikrinti PDF bylą).

2.6.2 Prisegtos bylos peržiūra/išsaugojimas

Jei pranešime yra prisegta byla(-os), spauskite priedo nuorodą, kuri matoma atidaryto pranešimo dešiniame viršutiniame kampe po tekstu „Priedai“. Paspaudus nuorodą, Jums pasiūlys priedo bylą atidaryti arba išsaugoti Jūsų kompiuteryje.

Prie gauto pranešimo, gali būti prisegti dokumentai, pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Plačiau apie dokumentų, pasirašytų elektroniniu parašu, atidarymą žr.: Dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu#Kaip peržiūrėti ir patikrinti dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu.

2.6.3 Kaip atspausdinti pranešimą

Norėdami atsispausdinti atidarytą pranešimą, paspauskite spausdintuvo piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe.

2.7 Kaip atsakyti į pranešimą

Norėdami atsakyti į gautą pranešimą, atidarytame gauto pranešimo lange (žr.: #Kaip perskaityti gautą pranešimą) spauskite mygtuką „Atsakyti“.

Atsidarys naujo pranešimo forma, kurioje bus automatiškai užpildyta: gavėjas, pirminio pranešimo turinys bei tema su prierašu „RE:“.

Įveskite pranešimo turinį ir spauskite mygtuką „Siųsti“. Pranešimas bus išsiųstas ir išsaugotas aplanke „Išsiųsti“.

2.8 Kaip persiųsti gautą pranešimą kitai institucijai

Norėdami gautą pranešimą persiųsti kitai institucijai, atidarytame gauto pranešimo lange (žr.: #Kaip perskaityti gautą pranešimą) spauskite mygtuką „Persiųsti“.

Atsidarys naujo pranešimo forma, kurioje bus automatiškai užpildyta: pirminio pranešimo informacija bei tema su prierašu „FW:“.

Nurodykite gavėją (instituciją) (žr. #Gavėjų (institucijų) paieška, įveskite pranešimo turinį ir spauskite mygtuką „Siųsti“.

Pranešimas bus išsiųstas pasirinktai institucijai ir išsaugotas aplanke „Išsiųsti“.

3 Kaip tvarkyti žinutes

3.1 Kaip pašalinti/atstatyti žinutes

Norėdami pašalinti pranešimą iš aplankų „Gauti“ ar „Išsiųsti“, pažymėkite varnele pranešimą(-us) ir spauskite mygtuką „Pašalinti pranešimus”. Visi pašalinti pranešimai perkeliami į aplanką „Ištrinti“ (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutė. Ištrinti.


Jei norite atstatyti pranešimą(-us), esantį aplanke „Ištrinti“, pažymėkite varnele norimą(-us) pranešimą(-us) ir spauskite mygtuką „Atstatyti“. Atstatytas pranešimas(-ai) bus perkeltas(-i) į ankstesnį aplanką.

Pastaba: pranešimų žymėjimui galite naudotis nuorodomis Visi, Nėra, Skaityta, Neskaityta.


Norėdami pašalinti pranešimą be galimybės atstatyti, pirmiausia pašalinkite jį iš aplanko „Gauti“ ar „Išsiųsti“. Aplanke „Ištrinti“ pažymėkite varnele ištrintą(-us) pranešimą(-us) ir spauskite „Pašalinti negrįžtamai“.


Viso aplanko „Ištrinti“ išvalymui spauskite mygtuką „Išvalyti aplanką“. Tokiu atveju visi aplanke „Ištrinti“ esantys pranešimai bus pašalinti be galimybės atstatyti.


Pranešimai Verslo vartų pranešimų dėžutėje yra šalinami automatiškai, pagal taisykles aprašytas čia: #Pranešimų saugojimo pranešimų dėžutėje trukmė.

3.2 Pranešimų saugojimo pranešimų dėžutėje trukmė

Pranešimai Verslo vartų pranešimų dėžutėje yra saugomi ribotą laiką. Todėl išsiuntę arba gavę pranešimą neužmirškite išsaugoti pranešimo turinio (žr.: #Pranešimo išsaugojimas PDF formatu) ir pranešimo priedų (žr.: #Prisegtos bylos peržiūra/išsaugojimas).

Pranešimai, esantys aplanke „Gauti“ yra saugomi 90 kalendorinių dienų nuo paskutinio atidarymo datos. Pranešimai, esantys aplanke „Išsiųsti“ yra saugomi 90 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo datos. Praėjus 90 kalendorinių dienų, pranešimas automatiškai yra perkeliamas į aplanką „Ištrinti“.

Pranešimai, esantys aplanke „Ištrinti“ yra saugomi 90 kalendorinių dienų nuo pranešimo perkėlimo į šį aplanką datos. Praėjus 90 kalendorinių dienų, pranešimas automatiškai pašalinamas negrįžtamai.

3.3 Pranešimų rūšiavimas

Pranešimų sąrašą bet kuriame pranešimų aplanke galima rūšiuoti pagal visus laukus, rodomus sąraše („Tema“, „Data“ ir kt.)

Pavyzdžiui, jei norite surūšiuoti aplanko „Gauti“ pranešimus pagal pranešimo gavimo datą, paspauskite stulpelio „Data“ pavadinimą. Pranešimai bus surūšiuoti pagal pranešimo gavimo datą - viršuje rodomi anksčiausiai gauti. Spustelėjus dar sykį, pranešimai bus surūšiuoti atvirkštine tvarka - viršuje rodomi vėliausiai gauti.

4 Kaip patikrinti PDF bylą

Turėdami pranešimą, išsaugotą PDF OCD formatu (žr.: #Pranešimo išsaugojimas PDF formatu), galite patikrinti, ar byloje išsaugotas pranešimas buvo siųstas per Verslo vartų pranešimų dėžutę.

Pav. Pranešimų dėžutė. Tikrinti PDF bylą.

Pasirinkę norimą PDF OCD bylą, spauskite 'Tikrinti', ir būsite nukreipti į tikrinimo rezultatų langą.

Pav. Pranešimų dėžutė. PDF bylos tikrinimo rezultatų langas.

Jei pranešimas buvo siųstas per per Verslo vartų pranešimų dėžutę, tuomet rezultatų lange matysite dvi nuorodas: 'Informacija apie žinutę Verslo vartų sistemoje' ir 'Išsaugotos bylos turinys'.

Nuoroda 'Informacija apie žinutę Verslo vartų sistemoje' bus rodoma tik tuo atveju, jei Jūs esate šios žinutės siuntėjas arba gavėjas. Paspaudę šią nuorodą, būsite nukreipti į žinutes peržiūros puslapį. Jei žinutė buvo pašalinta iš sistemos, žinutės peržiūros lange bus rodoma tik istorinė informacija apie žinutę (siuntėjas, gavėjas, siuntimo/gavimo datos ir žinutės tema).

Pav. Pranešimų dėžutė. Žinutės istorinės informacijos peržiūros langas.

Nuoroda 'Išsaugotas bylos turinys' nukreipia į patikrintos PDF OCD bylos informacinį puslapį.

Pav. Pranešimų dėžutė. PDF OCD bylos informacinis langas.

5 Kaip pakeisti pranešimų dėžutės nustatymus

Kairiajame meniu, paspaudus meniu punktą „Nustatymai“, pateksite į nustatymų keitimo langą. Šiame lange galite pakeisti el. pašto adresą, kuriuo būsite informuojami apie gautus pranešimus, bei kalbą, kuria bus siunčiamos informavimo žinutės (žr. paveikslą žemiau).

Pav. Pranešimų dėžutė. Nustatymai.


6 Kaip baigti darbą

Baigę darbą Verslo vartų pranešimų dėžutėje, atsijunkite, spausdami nuorodą „Atsijungti“, esančią lango viršutiniame dešiniajame kampe.

Pastaba: baigę darbą, neužmirškite atsijungti, kadangi uždarius naršyklės langą be atsijungimo, pranešimų dėžutė lieka užrakinta 30-iai minučių!

7 Jei turite papildomų klausimų

Jei kilo papildomų klausimų, naudojantis Verslo vartų pranešimų dėžute, kreipkitės adresu http://www.verslovartai.lt/contact arba skambinkite telefonu 8 (5) 219 4342.

Į viršų

Asmeniniai įrankiai